Новини

06 Януари / 2016 г.

Kodak Alaris използва Google Weave IoT Platform за да опрости обработката на документи

Google ще листне Kodak Scan Station към списъка си с технологии за умен дом (smart home). Google стартира Weave и Brillo за да улесни настройването на усройствата, както и комуникацията телефон-устройство-облак, както и работата на потребителите през мобилни устройства.

Internet of Things (IoT) или Интернетът на Нещата дава възможност за отдалечена връзка с различни устройства, като термостати, уреди, освтителни тела и системи за сигурност. Сега благодарение на Google имаме възможост да ползваме още повече възможности, които са налични както за потребителите, така и за бизнеса. Независимо дали потребителите работят от домашни офиси или в големи корпорации, помагайки им да имат достъп до устройствата за обработка на документи и критична бизнес информация по безопасен и защитен начин, може да доведе до значително намаляне на разходите и подобрена оперативност.

Gartner предполага, че IoT ще се разрастне до 25 милиарда продукта продадени до 2020 година, почти седемкратно увеличение спрямо 2014 година. С подобен ръст и появявата на облачни и уеб базирани решения, лесната интергация с бизнес приложения като ERP и CRM системи става критична.