Новини

17 Юли / 2015 г.

Решията на TIS за мобилни плащания печелят IT Innovation Awards 2015

Решението позволява на потребителите да снимат своята фактура или документ за плащане, автоматично да попълнят адресанта и данните на платеца и след това да платят тази и всички следващи фактури от този доставчик с няколко клика на телефона. Приложението замества изцяло изискващия време и труден процес по набиране и ръчно плащане на фактури в клон на банката или през онлайн банкиране. Лесното за използване приложение ще направи плащането на фактури лесно за потребителите и те ще се връщат към него често, което е от полза за банките и финансовите институции.